Självporträtt: Oktober.

Här är en av de bilder som inte hamnade i det gestaltande projektet.