Soldaten.

Uppgiften gick ut på att testa olika ljussättningar, leka/experimentera med ljuset för att gå olika effekter. Jag visste precis vad jag ville ha och snöade lite in på beauty dish med raster, men jag vinklade ljuset högt upp från vänster sida till att vinkla ljuset uppåt från höger sida. Kanske inte så stor skillnad för … Läs mer